ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี ๒๕๖๒

แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับ กบข.
วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
วารสาร กบข. ฉบับเดือนเมษายน 2561
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2561
วิดีทัศน์การบริหารเงินลงทุนของสมาชิก กบข.
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2560
แจ้งขั้นตอนการบันทึกและคู่มือการบันทึกไฟล์ e-Statement
เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์

วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี ๒๕๖๐
สิทธิพิเศษส่วนลดคอร์สเรียนสถานสอนภาษา (AUA) สำหรับสมาชิก กบข. วันนี้-ถึง 30 พ.ย. 61
วารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม 60
วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 60
กบข. ขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ 3 ต่อ ประกันภัยไอโออิ สำหรับสมาชิก กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"
วารสาร กบข. ฉบับเดือนตุลาคม 2560
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกันยายน 2560
โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก กบข. เริ่ม 1 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค. ติดต่อที่ True Shop (1 คนได้ 2 สิทธิ์) สอบถามเพิ่มเติม ที่ True Call Center 1242
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฎาคม 60
กบข. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคำคม กบข. ในหัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60
วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560
ขอเชิญสมาชิก กบข. ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement)
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมงาน International Conference on “Pensions & Investments: Lessons Learnt and Challenges Ahead” วันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประชาสัมพันธ์ โครงการ "กบข. ฝีกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ"
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2560
สิทธิประโยชน์บัตรบางจาก-กบข.
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 261 ลว 21 ก.พ. 60 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 60
สิทธิพิเศษ "โรงเรียนสถานสอนภาษา เอ ยู เอ และไทวัสดุเพื่อ สมาชิก กบข."
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 2560
วีดิทัศน์ชุด “GPF & i” หลัการใช้ชีวิต และการบริหารเงินของสมาชิก กบข.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี ๒๕๕๙
วารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม 59
ผลการดำเนินงานปี 2559 และกลยุทธ์การลงทุนและแผนงานในปี 2560
ประชาสัมพันธ์วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 59
"แผนสมดุลตามอายุ"
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิกในการใช้บริการต่าง ๆ ของ กบข.
บริการออมเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์วารสาร กบข. ฉบับเดือนกันยายน 59
กบข. เดินหนาอยางไรในภาวะเศรษฐกิจผันผวน
บริการทันใจ (GPF Service)"
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง “บริการ กบข. ใช้ดีจึงบอกต่อ”
(สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 59)

ประชาสัมพันธ์วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฎาคม 59
กบข. ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการจัดคอนเสิร์ตขอบคุณสมาชิก
ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กบข. ปรับกลยุทธ์การลงทุนคาดว่า Brexit ไม่กระทบการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว"
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน 2559
กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2558
โครงการเปี่ยมสุข สำหรับสมาชิก กบข. โดยเมืองไทยประกันชีวิต รับของที่ระลึกเมื่อซื้อแบบประกันภัยในโครงการเปี่ยมสุข
กบข. เชิญรับชมการสัมภาษณ์ เรื่อง “สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน” โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ
กบข. ในวันที่ 18 เม.ย. 59 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางช่อง Money Channel
 ขอประชาสัมพันธ์สวัสดิการ "ลดรายจ่าย โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพย"
 ขอประชาสัมพันธ์สวัสดิการ "สิทธิประโยชน์บัตรบางจาก-กบข." หมดเขตรับสมัครวันที่ 30มิ.ย.60 นะคะ
 หนังสือ "เงินใช้หลังเกษียณทำอย่างไรให้เพียงพอ"
 วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ วันที่ 11-12 มีนาคม 2559 อบรม 13 หลักสูตร
งานฝีมือยอดฮิต

  สวัสดิการเที่ยวสบายๆ กับ กบข. ทัวร์ประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
  ขอประชาสัมพันธ์สมาชิก กบข. รับเอกสาร “ใบแจ้งยอดเงิน ประจำปี 58” ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. หรือดาวน์โหลดผ่านบริการ GPF Web Service
 วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 2559
 "เบี้ยประกันภัย 10 โรคร้ายแรง ของทิพยประกันภัย" ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. และครอบครัว


ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี ๒๕๕๘

 วารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม 2558

ประชาสัมพันธ์สารคดีข่าวสั้น กบข. ออกอากาศช่วงข่าวเป็นประจำทางวิทยุ FM 92.5

 โครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาค จ.สงขลา และ จ.เชียงใหม่
 กบข. ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ. กรุงเทพฯ"
 วารสาร กบข. ฉบับเดือนตุลาคม 2558
 บริการออมต่อ กับ กบข. ในรายการคนเปลี่ยนโลก วันที่ 2 ก.ย. 58 เวลา 20.40 น. (ททบ. 5)
  วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2558


ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้สมาชิกทราบข้อมูลผ่านทางไลน์ ดังนี้  วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 
 
โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพย  
 
สร้างความสุข กล่องดิจิตอล อ.ส.ม.ท. สำหรับสมาชิก กบข.  
 
กระตุ้นให้สมาชิกคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ undo. ชุดที่ 1: กรณีไม่ undo.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี 2557

 การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอนที่ 1

 
ประชาสัมพันธ์งาน "รวมมิตรสวัสดิการ กบข. " ณ กระทรวงการคลัง ในวันที่ 20-21 พ.ย. นี้
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ" 
 กบข. เปิดตัวโครงการ CSR ยั่งยืน 
 โครงการมหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคกลาง 
 GPF Journal ฉบับเดือน กรกฎาคม 2557 
 กบข. เปิดตัวบริการบนสมาร์ทโฟน ระบบ Android 

 กบข. ร่วมกับพันธมิตร 5 บริษัท จัดคอนเสิร์ต “ป๊อบ ว่าน หวานกำลังสอง” 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2594 (Undo)
 โครงการ ฝึกอาชีพ อุบลราชธานี
 กบข. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand ICT Excellence Awards 2013
 วารสาร กบข. ฉบับเดือน มีนาคม 2557
 กบข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมธนารักษ์ ครบปีที่ 81 
 กบข. เปิดตัวบริการบนสมาร์ทโฟน"
 รายงานประจำปี 2556
 มหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร เชียงใหม่
 โครงการให้ความรู้ การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ปี 2557
 โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ. เชียงใหม่"
 โครงการ "ปิดเทอมพาลูกเที่ยว"
 วารสาร กบข. ฉบับเดือน มีนาคม 2557
 วารสาร กบข. ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2557
 เลขาธิการ กบข. ย้้าอีกครั้ง คลังยืนยันไม่คิดให้ กบข. ซื้อพันธบัตรรับจ้าน้าข้าว
 กบข. ปฏิเสธข่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลรักษาการในโครงการรับจำนำข้าว
 สุขสันต์วันตรุษจีนอภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข.
การจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2556 พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ GPF Web Service

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี 2556

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “เสนา เพื่อข้าราชการ Double Bonus เฉพาะสมาชิก กบข.”
การสมัครอบรมอาชีพ ฝีมือดี...มีงานเข้า
วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workshop ความรู้เรื่องการลงทุน"
กบข. ผนึกกำลัง 6 แบรนด์ดังอสังหาฯ จัดโครงการ กบข. Best Home, Best Buy เพื่อสมาชิก
กบข. Best Home, Best Buy
วารสารวันใสวัยสุข 2556
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ
     คอลัมน์ สนทนากับเลขาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน
      
 คอลัมน์ เข็มทิศลงทุน  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
     คอลัมน์ : GPF View  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
     คอลัมน์ เข้าใจ กบข. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 การยกเลิการเป็นสมาชิก กบข.
 การสมัครเป็นสมาชิก กบข.
 กบข. เพิ่มการเข้าถึงสมาชิก รุกเจาะตรงถึงหน่วยงาน
 กบข. จับมือ รฟท. และ ททท. จัดทัวร์รถไฟ สุขใจกับ กบข.
 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการท่องเที่ยวต่างประเทศราคาพิเศษ สำหรับสมาชิก กบข.
 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ
 วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 2556
กบข. เริ่มส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2555 รูปแบบใหม่ไปยังทุกหน่วยราชการแล้ว
กบข. เผยผลงานปี 55 รุกสร้างความผูกพันกับสมาชิกทั่วประเทศ พร้อมเปิดให้บริการ
    แผนทางเลือกลงทุนใหม่ต้นปี 56
กบข.คาดเศรษฐกิจไทยปี 56 โต 5% มองเงินทุนไหลเข้า หนุนการลงทุนสดใส
กบข. เปิดแผนลงทุนใหม่ Life Path Choice ให้สมาชิกเลือกได้ในปี 2556 
    เพิ่มทางเลือกให้สมาชิกสร้างความเพียงพอของเงินออมเพื่อการเกษียณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข. ประจำปี 2555

กบข. เน้นเชิงรุก ปรับแผนจัดสรรเงินลงทุนระยะยาวใหม่ สู้ภาวะผลตอบแทนต่ำ 
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2555
กบข.จ้าง บลจ.ชั้นนำบริหารเงินลงทุนในประเทศ
กิจกรรมพิเศษเทศกาลวันแม่ เฉพาะสมาชิก กบข.
รายงานประจำปี 2554 15 ปี กบข.
หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ”ออมเพิ่มเสริมทักษะ”
โครงการ “ประกันสุขภาพส่วนเพิ่ม เพื่อสมาชิก กบข."
โครงการอบรมเพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2
กบข. ร่วมด้วยช่วยแชร์
กบข. พบสมาชิก
ประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อสมาชิก กบข.
โครงการ กบข. อบรมเพิ่มรายได้ และโครงการตู้เย็นชุมชน ซีพี เฟรชมาร์ท เพื่อสมาชิก กบข.
โครงการสัมมนาสัมพันธมิตรสื่อส่วนราชการ
กบข.สัมพันธมิตรสื่อส่วนราชการ
กบข.เปิดแผนยุทธศาสตร์ลงทุนปี 55 เน้นสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
กบข. เผยผลงานปี 54 เข้าเป้าทุกด้าน แนะสมาชิกขอรับใบแจ้งยอดเงินจากต้นสังกัดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาฯนี้
โครงการ "บ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 8"
กบข. - กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์
คำถามยอดฮิตของสมาชิก กบข.

X
Loading